• Home

Beschermingsbewind

Als iemand wegens lichamelijke of geestelijke omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de rechter op verzoek een beschermingsmaatregel nemen. Ook bij problematische schulden is dit een mogelijkheid. Als zo’n maatregel over de financiën gaat is sprake van beschermingsbewind. Bewind is alleen mogelijk bij meerderjarigen en gaat niet over u persoonlijk.

Wat is bewindvoering nu eigenlijk?

In feite bestaan er twee soorten bewindvoerders, namelijk: de beschermingsbewindvoerder en de zogenaamde Wsnp-bewindvoerder. Een Wsnp-bewindvoerder controleert of u zich aan de regels houdt van de wettelijke schuldsanering (Wsnp). In deze uitleg gaan wij het hebben over beschermingsbewind, dat is wat Optima Bewindvoering levert. Er kunnen veel redenen zijn waarom iemand beschermingsbewind aanvraagt. Tegenwoordig is een van de voornaamste oorzaken het hebben van schulden.

Schulden. Vaak lukt het mensen prima om zelf de schulden op te lossen, maar omdat het tegenwoordig best ingewikkeld is om dit zelf te doen kan er gekozen worden hulp in te schakelen van een beschermingsbewindvoerder. Deze zal het aanspreekpunt worden voor de schuldeisers en samen met u toewerken naar een oplossing van de schulden. Let op: de bewindvoerder is geen schuldhulpverlener. Ook staat beschermingsbewind los van een schuldhulp traject. Wel is bewindvoering een oplossing om een goede stabiele financiële basis te verzorgen wat in een schuldhulp traject zal helpen. De bewindvoerder zal (zo nodig) de aanmelding bij de schuldhulpverlening organiseren en coördineren.

Psychische gronden. Soms kan iemand vanwege een verstandelijke beperking, verslaving of psychische klachten niet zelf zijn financiën meer beheren. De bewindvoerder helpt dan bij het beschermen van de goederen van de onderbewindgestelde. Ook wordt er tegen verkwisting of financieel misbruik beschermd.

Goederen. Een beschermingsbewindvoerder wordt door de rechtbank aangesteld om het beheer over de goederen (zoals bijvoorbeeld geld, loon, pensioen, uitkeringen en schulden.) van de onder bewind gestelde over te nemen.  Verder onderhoudt de bewindvoerder contact met betrokken familie, hulpverleners, schuldeisers, incassobureau’s, deurwaarders en andere partijen.

Bewind.Vanaf het moment dat het bewind door de kantonrechter is uitgesproken, is Optima Bewindvoering verantwoordelijk voor het geld en de overige bezittingen van de klant. Dit betekent dat Optima Bewindvoering de bankrekening(en) beheert, de vaste lasten betaalt en de post van instanties ontvangt en behandelt. Ook het declareren van ziektekosten en de aangifte inkomstenbelasting behoren tot de taken van de bewindvoerder.

Verantwoording. De bewindvoerder is verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de rechter en (indien mogelijk) aan de klant. De klant kan thuis via internet meekijken op de rekening(en) of iedere maand per post een bankafschrift ontvangen.