• Home

Curatele

Wat is curatele?

Curatele is een manier om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen. De rechter stelt een curator aan die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld niet zelfstandig contracten afsluiten of gezag over kinderen hebben.

De rechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsvormen (bewind, mentorschap of een combinatie hiervan) onvoldoende zijn.

Meer informatie vindt u op https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Curatele

U kunt ook contact opnemen met onze curatoren: Hans Peter Spaargaren en Sanne Wijma.