• Home

Inkomensbeheer

Wat is inkomensbeheer?

Bij inkomens beheer heeft u meer verantwoordelijkheden en de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen in overleg met uw budgetbeheerder. Bij inkomensbeheer kan onderling afgesproken worden(ook in het kader van zelfredzaamheid) dat u zelf taken gaat verrichten zoals doen van uw belastingaangifte, aanvragen toeslagen, kwijtscheldingsverzoeken, declaraties onkosten. Bij Bewindvoering is uw bewindvoerder hier allemaal verantwoordelijk voor en zal dit namens u verzorgen.

Wat houdt inkomens(budget)beheer in?

  • U geeft een machtiging(volmacht)af, waarbij u Optima Bewindvoering en Inkomensbeheer de bevoegdheid geeft om namens u uw inkomsten en uitgaven te beheren
  • Bij inkomensbeheer komt er geen toetsing van een rechter aan te pas
  • De duur van het inkomensbeheer is vaak voor onbepaalde tijd
  • De opzegtermijn is in overleg vast te stellen en praktisch gezien ongeveer 2 maanden
  • U blijft zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten en uitgaven
  • Het tarief van inkomensbeheer is ongeveer 10-15% goedkoper dan bewindvoering
  • Bij schulden wordt een aantal uren per jaar in rekening gebracht