• Home

Inkomensbeheer

Bij inkomensbeheer heeft u meer verantwoordelijkheden en de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen in overleg met uw inkomensbeheerder. Bij inkomensbeheer kan onderling afgesproken worden (ook in het kader van zelfredzaamheid) dat u zelf taken gaat verrichten zoals het doen van uw belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen, het indienen van kwijtscheldingsverzoeken en het indienen van declaraties. Bij bewindvoering is uw bewindvoerder voor dit alles verantwoordelijk.

Wat houdt inkomensbeheer in?

• U geeft een volmacht af, waarbij u Optima Bewindvoering de bevoegdheid geeft om namens u uw inkomsten
   en uitgaven te beheren
• Beide partijen tekenen een contract inkomensbeheer. Hierin zijn ieders rechten en plichten vastgelegd
• Het inkomen komt op de beheerrekening binnen en de vaste lasten (huur, energie, zorgverzekering etc.)
   worden er van betaald
• Wekelijks of maandelijks maakt de inkomensbeheerder een afgesproken bedrag (leefgeld) over naar
   een bankrekening die de cliënt zelf beheert
• De inkomensbeheerder ontvangt en behandelt de post van instanties
• De klant kan thuis via internet meekijken op de beheerrekening of iedere maand per post een bankafschrift ontvangen
• Bij inkomensbeheer komt er geen toetsing van een rechter aan te pas
• De opzegtermijn is in overleg vast te stellen en praktisch gezien ongeveer 2 maanden
• U blijft zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten en uitgaven
• Het tarief van inkomensbeheer is ongeveer 10-15% lager dan van bewindvoering
• Bij schulden wordt een aantal uren per jaar in rekening gebracht